SERVEIS

Experts en l'assessorament laboral
MEMENTO-LABORALIS

Serveis a clients

 • Gestió de nòmines, contractes i Seguretat Social
 • Assessorament legal en temes laborals
 • Estudi de clàusules contractuals
 • Gestió d’acomiadaments
 • Negociació de convenis col·lectius i d’empresa, modificacions de condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional
 • Inspeccions, recursos i reclamacions administratives en matèria laboral
 • Treballadors desplaçats, permisos de treball i formalitats administratives en la contractació d’empleats, tant a nivell nacional com internacional
 • Realització d’auditories d’aspectes jurídic-laborals i tractament de les possibles contingències
 • Jubilació, viudetat, prestacions contributives i no contributives
 • Gestió d’accidents laborals
 • Reestructuració de plantilles, Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
 • Pràctica processal laboral: conciliacions, procediments judicials
 • Expedients d’Estrangeria

Serveis a Professionals i Despatxos professionals

 • Oferim un servei d’externalització de l’àrea d’assessorament i gestió laboral
 • Atenem als seus clients amb total fidelitat i independència
 • Gestionem amb els paràmetres I procediments que el professional o despatx sol·licita
 • Ens adaptem a les necessitats de servei que ens demanen
 • Propostes de col·laboració a mida

Ens adaptem a les teves necessitats, parlem?

CONTACTA AMB NOSALTRES